Jadual Bengkel Pemasangan Sistem Laman Web

Jadual Bengkel Pemasangan Sistem Laman Web

Untuk kursus terbaru sila rujuk laman utama

http://blog.concept.my/

Gambar dan pengkongsian fail sila rujuk Facebook Page Colour Concept Training Centre.

Sabtu 23 Jan 2010

9:00 Pengenalan kepada sistem laman web (Web Server)

 • Sesi ini adalah bagi mendedahkan para peserta kepada konsep web berasaskan server HTTP. Apa yang perlu ada dalam membina satu sistem web.
 • Keperluan laman web - DNS, Port Firewall, Pangkalan data MySQL
 • Sijil elektronik - Cacert dan tandatangan sendiri
 • Perisian PHP berasaskan Web - CMS dan LMS

10:30 Rehat

11:00 Pemasangan Web Server Apache

 • Web Server Apache adalah antara perisian sistem Web server yang banyak digunakan di Internet
 • Penyediaan DNS
 • Mengenali direktori Apache dan fail Konfigurasi
 • Penyediaan fail dokumen HTML

12:00 Pemasangan modul PHP - Pear dan PECL

 • Pelbagai perisian web memerlukan modul-modul Pear atau PECL. Tujuan sesi ini adalah untuk dedahkan peserta-peserta cara pemasangannya.

13:00 Rehat

14:00 Pemasangan XAMPP dalam Windows

 • Mengenali folder Apache dalam XAMPP dan fail konfigurasi
 • Penyediaan fail dokumen HTML

15:00 Konfigurasi VHOST dalam Apache

 • VHOST membolehkan lebih daripada satu domain digunakan dalam satu sistem laman web.

16:00 Konfigurasi SSL dalam Apache

 • Bagi memastikan login username dan password selamat. Laman Web perlu dikonfigurasi dengan HTTPS.

17:00 Tamat Hari Pertama

 • Jadual Bengkel Pemasangan Sistem Laman Web

Ahad 24 Jan 2010

9:00 Pemasangan MySQL

 • Arahan asas MySQL
 • Mencipta database
 • Import Fail MySQL
 • Memasang PHPmyAdmin

10:30 Rehat

 • Praktikal Pemasangan Perisian Web adalah bertujuan untuk memberikan pendedahkan kepada peserta konsep sebenar dan bagaimana ia dapat dilakukan oleh peserta-peserta bengkel itu sendiri.

11:00 Pemasangan asas Joomla

 • Joomla adalah antara perisian web CMS yang popular yang digunakan dalam pelbagai laman web.

12:00 Pemasangan asas Cubemail

- Cubemail adalah perisian web bagi tujuan capaian email melalui web.

13:00 Rehat

14:00 Pemasangan Horde IMP

 • Horde IMP adalah perisian laman web yang mempunyai pelbagai modul seperti Web email, sistem kalendar dan direktori pengguna. Pendedahan kepada pemasangan Horde IMP boleh mendedahkan kepada para peserta pelbagai kerenah dan kehendak dalam pemasangan perisian Web.

15:00 Perbincangan langkah-langkah melindungi Sistem Laman Web

16:00 Sesi latihan dan soal-jawab

17:00 Bengkel tamat

No comments:

Post a Comment